Aktuellt

Vi följer händelseutvecklingen gällande covid-19 och värnar om våra boendes och medarbetares hälsa och välmående. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer samt håller oss uppdaterade gällande aktuella riktlinjer. Se länk nedan till folkhälsomyndighetens material till boende och besökare med information om hur man kan förebygga smittspridning.

Länk: Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre