Gåvofond

Varför har Stiftelsen Tunabergs
gemenskap en gåvofond?


I en långsiktigt bärkraftig gemenskap kan vi dela våra materiella tillgångar med varandra i den mån vi vill det. Därigenom får vi möjlighet att stödja individens integritet och värdighet. En fond möjliggör att alla boende kan ta del av allt vi nu erbjuder på Tunaberg och det vår gemenskap vill utveckla i framtiden, till exempel öppen restaurangverksamhet, terapibad, utbildning inom äldrevård, integrering av förskola, praktikplatser, föredragsverksamhet samt får och höns på platsen. Du är välkommen att bidra till utvecklingen av vår verksamhet genom Tunabergs gåvofond.

BG: 246-2679

Konto: 97001033490 (Ekobanken)