Pågående projekt

Nya lägenheter och fler platser på Tunaberg

Tunaberg har funnits sedan 1992, både i form av ett särskilt boende och med ett antal lägenheter i anslutning till boendet. Det är många som är intresserade av att bo på detta sätt och i den miljö som erbjuds. Därför pågår sedan några år ett arbete med att planera för fler bostäder, både inom det särskilda boende i Tunabergs gemenskap (plats beviljas av biståndshandläggare i kommunen) och i form av lägenheter som ingår i trygghetsboendet med LRH som hyresvärd .

LRH är i slutfasen av arbetet med en detaljplan tillsammans med Södertälje kommun där det utreds om det är möjligt att bygga ut Tunabergs gemenskap från åtta till 16 platser och samtidigt bygga tjugotalet nya lägenheter. Syftet är att svara upp mot den efterfrågan på centralt belägna platser i särskilt boende och i hyresrätter som finns i området. Meningen är att ett beslut om planen ska fattas i slutet av 2020 så att arbetet med projektering och därefter byggnation kan ta vid.

Om du är intresserad av detta projekt och skulle vilja ställa dig i lägenhetskön redan nu går det att maila till kristoffer.luthi@gmail.com