Hyresvärd

Fastigheten där Tunabergs gemenskap driver sin verksamhet ägs av LRH Fastighets AB. Bolaget ägs till största delen av allmännyttiga stiftelser som har till ändamål att skapa sociala och ekologiska mervärden och få en rimlig avkastning. Målsättningen är att arbeta långsiktigt, rimligt och hållbart (LRH) i alla dimensioner. Förutom fastigheten som huserar Tunaberg äger bolaget även en fastighet invid Skillebyholm inrymmande lokaler för bostäder, kontor och livsmedelsproduktion.

Styrelse
Kristoffer Lüthi
Daniel Björklund Jonsson
Jan-Erik Laurén
Daniel Laurén