Evenemang

Här lägger vi ut info om kommande evenemang
-evenemang i boendet
-evenemang öppet för boende och anhöriga
-evenemang öppet för boende, anhöriga, boende i trygghetsboendet
-evenemang öppet för boende, anhöriga, boende i trygghetsboendet och allmänheten