Våra boendeformer

Trygghetsboendet är för äldre människor som väljer att bo i gemenskap. Vid intresse, kontakta fastighetsägaren LRH på tel.

Vid behov av plats i särskilt boende för personer med demens, kontakta oss:

info@stiftelsentunaberg.se