Vård och omsorg

I vårt omsorgsarbete tar vi vara på vardagens sysslor, årstidernas växlingar, årshögtiderna och övriga fester.